подходящ уебсайт Now
log in
подходящ уебсайт

Team info
DescriptionЕжедневно управление на етажната собственост (ЕС) и поддържане на документация. Организиране и провеждане на Общи събрания на ЕС. Изготвяне на Правилата за вътрешния ред на ЕС и контрол върху неговото спазване от всички жители. Създаване и поддържане на Книга на собствениците и потребителите. Всички процедури и действия за регистрация в ЕС в общината. официален уебсайт
Created15 Feb 2020
Web sitehttp://https://www.vhodcompany.com
Total credit0
Recent average credit0
Cross-project statsFree-DC
BOINCstats.com
SETIBZH
CountryNone
TypeSocial/political/religious
Members
Founder legalsphere32
New members in last day0
Total members0 (view)
Active members0 (view)
Members with credit0 (view)